KostkaESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.02.2018

Zarząd Oddziału Pyrzyce  PZHGP informuje, że weryfikacja SPISÓW  GOŁĘBI  dorosłych na sezon 2018 r. odbywać się będzie na punkcie wkładań w Pyrzycach w godz. 18.00 – 19.00 w dniach:

10.03.2018 r./ sobota/,

17.03.2018 r./ sobota/,

24.03.2018 r./ sobota/.

Dobry lot!


KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.02.2018

UWAGA!

W Regulaminie Lotowo – Zegarowym dokonano zmiany, które należy uwzględnić przygotowując SPIS GOŁĘBI na najbliższy sezon. Rozdział II pkt.2g mówi,że ...” Na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.

Komisja Oddziałowa będzie weryfikowała Spisy w wyżej przytoczonych terminach na punkcie wkładań w Pyrzycach.

Dobry lot!


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<